Actie #03

BTW gaat terug naar 6%!

Op vrijdag 25 mei werd het begrotingsakoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hierin werd ook besloten dat het BTW tarief voor podiumkunsten, kunstvoorwerpen en kunstenaars weer terug gaat naar 6%!

Wij zijn erg blij met deze beslissing!
En danken iedereen die de afgelopen tijd dit voorstel gesteund hebben!

Petitie BTW voor beeldende kunst terug naar 6%
btwopkunstnaar6.petities.nl

Het is onbegrijpelijk dat de Beeldende Kunst uitgesloten is bij het herstel van de btw-verhoging, aangekondigd door het demissionair Kabinet Rutte.

Terwijl de podiumkunsten terug gaan naar 6% BTW, krijgt de beeldende kunst binnen twee jaar zelfs te maken met een tweede verhoging van de BTW van 6 via 19 naar 21% BTW. Hiermee wordt een onacceptabel onderscheid in de culturele sector aangebracht. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de sector beeldende kunst, met name voor beeldend kunstenaars en galeriehouders.

Door de eerste verhoging van de BTW en de economische crisis daalde de verkoop van kunstwerken via de Nederlandse galeries de afgelopen jaren al met gemiddeld 15%. Voor een vijfde van de galeries daalde de omzet vorig jaar zelfs met minstens 25 %! De concurrentiepositie van de Nederlandse kunstmarkt wordt door de BTW-verhoging ook internationaal zwaar ondermijnd.

Maar dat is niet alles. Deze BTW-verhoging komt bovenop onevenredige bezuinigingen die in grote mate ten laste komen van juist de beeldend kunstenaar. Subsidies en fondsen voor de beeldend kunstenaars worden gehalveerd. Vervolgopleidingen als de Rijksacademie, de Ateliers en
Jan van Eyck-academie worden sterk gekort. De Wwik, een steun voor vooral beginnende kunstenaars, werd afgeschaft. Honoraria voor beeldend kunstenaars vormen de sluitpost bij de begrotingen van musea en kunstruimtes.
Vele musea en instituten moeten herstructureren, waardoor expositiemogelijkheden voor beeldend kunstenaars dramatisch afnemen.
Het aantal opdrachten voor kunst in de openbare ruimte is schrikbarend afgenomen. Het lage BTW tarief stimuleert het ondernemerschap, repareert de sterk dalende opbrengsten en helpt de internationale marktpositie te handhaven.

De beeldende kunst mag daarom niet uitgesloten worden van herstel van
de 6%-regeling.

De beeldende kunst moet terug naar 6% BTW!