Actie #02

Boijmans Bezet
Zondag 26 juni 2011
Foto’s | Programma

In de bezuinigingsplannen van de regering worden kunst en cultuur
onevenredig hard getroffen. Met name de makers moeten het ontgelden.
Zo komen 50% van de bezuinigingen op kunst en cultuur bij de beeldende kunstenaar terecht! Binnenkort is er slechts één startstipendium per 10 afgestudeerde kunstenaars ter beschikking!

Basisbeurzen worden waarschijnlijk helemaal afgeschaft!
Overige Beurzen worden leningen die bij winst terug betaald moeten worden.

De Jan van Eyck, de Ateliers en de Rijksacademie moeten van 150 studieplaatsen naar 50 terug.
Over 4 jaar verdwijnen zelfs deze 50 plaatsen. Dit zou het einde van de Rijksacademie, de Ateliers en Jan van Eyck betekenen!

Deze brute bezuinigingen komen bovenop de maatregelingen die de
beeldende kunstenaars het eerste troffen:
verhoging van de BTW naar 19% en het afschaffen van de WWIK.

De beeldende kunstenaar mag niet langer genegeerd worden!
Het wordt tijd dat ook naar de makers wordt geluisterd!